CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG LÝ DAO DỘNG CƠ HỌC 3

 

  1. PHƯƠNG PHÁP

+  Vật m chuyển động với vận tốc v đến va chạm vào vật M đang đứng yên.

+ Va chạm đàn hồi:

+ Va chạm mềm:

  1.  BÀI TOÁN MẪU

Bài 1: Cho một hệ dao động như hình vẽ bên. Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng . Vật  có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật  bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc . Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hoà. Xác định vận tốc của hệ ngay sau va chạm. Viết phương trình dao động của hệ. Chọn trục toạ độ Ox trùng với phương dao động, gốc toạ độ O là vị trí cân bằng, chiều dương của trục cùng chiều với chiều của . Gốc thời gian là lúc va chạm.

+ Vậy phương trình dao động là: .

ĐS: , .

 

Bài 2: Một con lắc lò xo, gồm lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng , vật M có khối lượng , dao động điều hoà trên mặt phẳng  nằm ngang với biên độ . . Giả sử M đang dao động thì có một vật m có khối lượng   bắn vào M theo phương ngang với vận tốc , giả thiết là va chạm không đàn hồi và xẩy ra tại thời điểm lò xo có độ dài lớn nhất. Sau va chạm hai vật gắn chặt vào nhau và cùng dao động điều hoà.

1) Tính động năng và thế năng của hệ dao động tại thời điểm ngay sau va chạm.

  Chương 2 Sóng Cơ Chuyên đề ôn thi đại học

2) Tính cơ năng dao động của hệ sau va chạm, từ đó suy ra biên độ dao động của hệ.

 

 

Bài 3: Một con lắc lò xo, gồm lò xo, có độ cứng  và vật nặng  dao động điều hoà với biên độ  dọc theo trục Ox trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang dao động thì một vật  bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc . Giả thiết va chạm là hoàn toàn đàn hồi và xẩy ra vào thời điểm lò xo có chiều dài nhỏ nhất. Sau khi va chạm vật M dao động điều hoà làm cho lò xo có chiều dài cực đại và cực tiểu lần lượt là  và . Cho .

1) Tìm vận tốc của các vật ngay sau va chạm.

2) Xác định biên độ dao động trước va chạm.

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1SqABI_Bq1mGWRXm5QWvStUXWz7f98DSE/view

You cannot copy content of this page