Tài liệu Toán 11 Giáo án PP mới Lớp 11

ÔN TẬP CHƯƠNG III (2 tiết)

(Đại số và Giải tích 11)

 1. KẾ HOẠCH CHUNG.
Phân phối thời gian Tiến trình dạy học
Tiết 1 Hoạt động khởi động
Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động luyện tập

KT1: Phương pháp quy nạp toán học
KT2: Dãy số
Tiết 2 KT3: Cấp số cộng – Cấp số nhân
Hoạt động luyện tập

Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng

 1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
 2. Mục tiêu bài học
 3. Kiến thức

– Hệ thống hóa các kiến thức mà các em đã được học trong chương ba gồm các vấn đề: Phương pháp quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân.

 1. Về kĩ năng

– Áp dụng các công thức để giải bài tập

 1. Thái độ

– Tích cực, chủ động và hợp tác trong hoạt động nhóm.

– Say mê hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn.

 1. Các năng lực chính hướng tới sự hình thành và phát triển ở học sinh

– Năng lực hợp tác: Tổ chức nhóm học sinh hợp tác thực hiện các hoạt động.

– Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức và phương pháp giải quyết bài tập và các tình huống.

– Năng lực giải quyết vấn đề: Học sinh biết cách huy động các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi. Biết cách giải quyết các tình huống trong giờ học.

– Năng lực thuyết trình, báo cáo: Phát huy khả năng báo cáo trước tập thể, khả năng thuyết trình.

 1. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh

+ Giáo viên

– Thiết kế hoạt động học tập hợp tác cho học sinh tương ứng với các nhiệm vụ cơ bản của bài học.

– Tổ chức, hướng dẫn học sinh thảo luận, kết luận vấn đề.

+ Học sinh

– Mỗi học sinh trả lời ý kiến riêng. Mỗi nhóm trả lời kết luận của nhóm sau khi đã thảo luận và thống nhất.

– Mỗi cá nhân hiểu và trình bày được kết luận của nhóm bằng cách tự học hoặc nhờ bạn trong nhóm hướng dẫn.

– Mỗi người có trách nhiệm hướng dẫn lại cho bạn khi bạn có nhu cầu học tập.

 1. Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học nêu vấn đề và dạy học hợp tác.

 1. Phương tiện dạy học

– Máy chiếu, sử dụng các phần mềm dạy học để tăng tính trực quan cho bài giảng.

 1. Tiến trình dạy học
 2. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu:

+ Tạo sự chú ý cho học sinh để vào bài mới.

+ Tạo tình huống để học sinh tiếp cận với những kỹ năng giải bài tập về “phương pháp quy nạp toán học, Dãy sỗ, Cấp số cộng và Cấp số nhân”.

* Nội dung, phương thức tổ chức:

+ Chuyển giao:

L1. Quan sát các hình ảnh (máy chiếu)

L2. Lớp chia thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng học sinh, không chia theo lực học) và tìm câu trả lời cho các câu hỏi H1, H2, H3. Các nhóm viết câu trả lời vào bảng phụ.

H1. Theo em hình 1, hình 2 có áp dụng được phương pháp quy nạp toán học không?

 

Link tải https://drive.google.com/file/d/12p5OvaUCdZIm99ZXpoC-PF7vDh1Rmk1N/view

  Giáo án bài Tấm Cám theo phương pháp tích cực
You cannot copy content of this page