TÀI LIỆU TOÁN LỚP 12 Thực chiến FUll lời giải

TÀI LIỆU TOÁN LỚP 12 Thực chiến FUll lời giải Link tải dưới bài viết

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI-TỈNH GIA LAI-LẦN 1-2018

Câu 23. [1Đ2-3] [Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia lai, lần 1, năm 2018 – Câu 23]   

Cho một hộp đựng  tấm thẻ được đánh số từ đến . Chọn ngẫu nhiên  tấm thẻ từ hộp. Gọi  là xác suất để tổng số ghi trên  tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó  bằng:

  1. A. . . C. .                          D.  .

Lời giải.

Chọn A.

Chọn ngẫu nhiên  tấm thẻ từ  tấm thẻ có:  (cách).

Trong  số tự nhiên từ  đến  có sáu số lẻ, năm số chẵn

Tổng của  số là một số lẻ, xẩy ra trong các trường hợp:

+)Trong  số đó có  số lẻ,  số chẵn, nên có: (cách chọn).

+) Trong   số đó có  số lẻ,  số chẵn, nên có: (cách chọn).

Vậy .

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

  1. [1Đ2-3]Chọn ngẫu nhiên một số có chữ số. Gọi  là xác suất để tổng các chữ số của số đó là một số lẻ. Khi đó  bằng:
  2. A. . . C. .                        D.  .

Lời giải.

Chọn B.

Chọn ngẫu nhiên một số có  chữ số có:  (cách).

Gọi số có bốn chữ số là  ( ) thỏa mãn  là một số lẻ.

+) Nếu  lẻ thì  chẵn, nên có:  (cách chọn  )

+) Nếu  chẵn thì  lẻ, nên có:  (cách chọn  )

Vậy trong mọi trường hợp của  ,  ,  luôn có  cách chọn

Có  cách chọn ,  cách chọn ,  cách chọn .

Vậy .

 

  1. [1Đ2-3] Cho tập và là tập các số tự nhiên có mười chữ số được lập từ các chữ số của tập . Lấy ngẫu nhiên một số từ tập . Gọi  là xác suất để số lấy được có tổng các chữ số là một số chia hết cho . Khi đó  bằng:
  2. A. . . C. .                            D.  .

Lời giải.

Chọn A.

Số số có mười chữ số lập từ các là:  (cách).

Gọi số có mười chữ số là  ( ) thỏa mãn  là một số chia hết cho  và các chữ số của nó thuộc  .

+) Nếu thì .

+) Nếu  chia  dư thì .

+) Nếu  chia  dư thì .

+) Nếu  chia  dư thì .

+) Nếu  chia  dư thì .

+) Nếu chia  dư thì .

Vậy trong mọi trường hợp của , , , , , , , ,  luôn có  cách chọn

Vậy .

Câu 26.    [1D2-3] ] [Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia lai, lần 1, năm 2018 – Câu 26]   

                 Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển Nhị thức Niu tơn của , biết số nguyên dương  thỏa mãn .

  1. . B. . C. .                           D. .

Lời giải

Chọn A

+) Ta có  suy ra ,  và  +) Khi đó .

+) Số hạng chứa  ứng với  nên hệ số của là . Chọn A.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

                 1.[1D2-3] Tìm hệ số của trong khai triển  ( ,  nguyên dương), biết tổng tất cả các hệ số trong khai triển bằng .

  1. . B. . C. .                     D. .

Lời giải

Chọn A

+) Đặt , tổng các hệ số trong khai triển là

.

+) Số hạng tổng quát trong khai triển  là .

+) Hệ số của  trong khai triển tương ứng với .

+) Vậy hệ số cần tìm là . Chọn A.

2.[1D2-3] Tìm số hạng chứa  trong khai triển ,  biết .

  1. . B. . C. .                      D. .

Lời giải

Chọn A

 

+) Từ giả thiết .  Điều kiện: , .

suy ra .

+) Ta có  . Số hạng thứ  trong khai triển là

với , .

+) Số hạng chứa  trong khai triển thỏa mãn .

+) Suy ra số hạng phải tìm là số hạng thứ : . Chọn A.

  1. [1D2-3] Tìm hệ số của trong khai triển thành đa thức, biết  là số nguyên dương thỏa mãn  .
  2. . B. . C. .                            D. .

Lời giải

Chọn A

+)   với , .

suy ra

+) Ta có

+) Mà , với ,  và .

+) Xét  với mọi , suy ra do đó .

+) Từ đó tìm được .

+) Suy ra hệ số của   là  .

Link : https://drive.google.com/u/0/uc?id=11GkQ-PMAPWYtphLSIwpg0SNf1MBQAWVS&export=download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *