94 câu trắc nghiệm Từ trường FULL lời giải chi tiết

15 câu hỏi trắc nghiệm – Từ trường

 1. Nhận biết

Câu 1: Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

 1. một nam châm
 2. một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát
 3. dây dẫn có dòng điện
 4. chùm tia điện tử

Câu 2: Chọn câu sai ?

 1. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của đường sức từ.
 2. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.
 3. Nói chung các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ là những đường cong kín.
 4. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo của nó là một đường sức từ của từ trường

Xem thêm Dịch vụ chụp ảnh áo dài tại đây: https://picture.vn/dich-vu-chup-anh-ao-dai

Câu 3: Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó ?

 1. Đó là hai thanh nam châm.
 2. Một thanh là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt.
 3. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là hai thanh sắt.
 4. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là một thanh nam châm và một thanh sắt.

Câu 4: Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

 1. các đường sức từ dày đặc hơn. B.các đường sức từ nằm cách xa nhau.
 2. các đường sức từ gần như song song nhau. D.các đường sức từ nằm phân kì nhiều.

Câu 5: Chọn câu sai ? Đường sức của từ trường

 1. là những đường cong kín.
 2. là những đường cong không kín
 3. là những đường mà tiếp tuyến với nó trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
 4. không cắt nhau.

Câu 6: Kim nam châm có

 1. đầu trên là cực Bắc, đầu dưới là cực Nam.
 2. đầu dưới là cực Bắc, đầu trên là cực Nam.
 3. cực Bắc ở gần thanh nam châm hơn.
 4. không xác định được các cực.

Câu 7: Đường sức từ của dòng điện gây ra bởi

 1. dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện.
 2. dòng điện trong ống dây đi ra từ cực Bắc, và đi vào cực Nam của cuộn dây đó.
 3. dòng điện tròn là những đường tròn.
 4. dòng điện tròn là những đường thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 8: Từ trường của một nam châm giống từ trường được tạo bởi

 1. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
 2. một ống dây có dòng điện chạy qua.
 3. một nam châm hình móng ngựa.
 4. một vòng dây tròn có dòng điện chạy qua.

Câu 9: Các đường sức từ quanh dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có dạng:

 1. các đường thẳng song song với dòng điện.
 2. các đường thẳng vuông góc với dòng điện như những nan hoa xe đạp.
 3. những vòng tròn đồng tâm với tâm nằm tại vị trí nơi dòng điện chạy qua.
 4. những đường xoắn ốc đồng trục với trục là dòng điện.

Câu 10: Tính chất cơ bản của từ trường là

 1. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
 2. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
 3. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
 4. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 11: Từ phổ là

 1. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
 2. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
 3. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
 4. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 1. Qua bất kì điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
 2. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
 3. Đường sức từ mau hơn ở nơi có từ trường lớn, đường sức thưa hơn ở nơi có từ trường nhỏ hơn.
 4. Các đường sức từ là những đường cong kín

Link tải :  https://drive.google.com/file/d/1ej705C1bCUGZGQm5rwiwf7cgcbeFdpCn/view

You cannot copy content of this page