TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 TẬP THỂ GIÁO VIÊN FULL

 

CHƯƠNG I:

BÀI 1:

PHẦN 1 – LÝ THUYẾT

  1. ĐỊNH NGHĨA.

Phép biến hình  được gọi là phép đồng dạng tỉ số  nếu với hai điểm  bất kì và ảnh  tương ứng của chúng ta luôn có  .

Nhận xét:

  • Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số
  • Phép vị tự tỉ số là phép đồng dạng tỉ số
  • Nếu thực hiện liên tiếp hai phép đồng dạng thì được một phép đồng dạng.
  1. TÍNH CHẤT.

Phép đồng dạng tỉ số

  1. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy;
  2. Biến một đường thẳng thành đường thẳng; biến tia thành tia; biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng;
  3. Biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho; biến góc thành góc bằng nó;
  4. Biến một đường tròn bán kính thành đường tròn bán kính

III. HÌNH ĐỒNG DẠNG

Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.

Sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa các phép biến hình

 

PHẦN 2 – CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1: Xác định ảnh của một hình qua một phép đồng dạng

Phương pháp giải: Dùng định nghĩa và các tính chất của phép đồng dạng.

Ví dụ điển hình

 

  • Trong mặt phẳng cho đường thẳng  có phương trình  . Viết phương trình đường thẳng  là ảnh của  qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm  tỉ số  và phép quay tâm  góc

Hướng dẫn giải

Gọi  là ảnh của  qua phép vị tử tâm  , tỉ số  . Vì  song song hoặc trùng với  nên phương trình của  có dạng:

Lấy  thuộc  thì ảnh của nó qua phép vị tự nói trên là  thuộc

Vậy phương trình của  .

Xét hai điểm  và  thuộc  thì ảnh của nó qua phép quay nói trên là  và  thuộc  . Vậy phương trình

 

Trong mặt phẳng  cho đường thẳng  có phương trình . Viết phương trình đường thẳng  là ảnh của  qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiế

Link tải :  https://drive.google.com/u/0/uc?id=16yI75_QFcnZXWG-79MmtuFgvx0M3yH7M&export=download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *