Tài liệu toán 10 Lượng Giác

CHƯƠNG VI

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 2
 2. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn 2
 3. a) Đơn vị rađian:Cung tròn có độ dài bằng bán kính gọi là cung có số đo 1 rađian, gọi tắt là cung 1 rađian. Góc ở tâm chắn cung 1 rađian gọi là góc có số đo 1 rađian, gọi tắt là góc 1 rađian 2
 4. b) Độ dài cung tròn. Quan hệ giữa độ và rađian: 2
 5. Góc và cung lượng giác. 2
 6. b) Khái niệm góc, cung lượng giác và số đo của chúng. 2
 7. c) Hệ thức Sa-lơ. 2
 8. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 3

DẠNG TOÁN 1 : XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. 3

 1. Phương pháp giải. 3
 2. Các ví dụ minh họa. 3
 3. Bài tập luyện tập. 7

CHƯƠNG VI

CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

§1:  GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
 2. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn 
 3. a) Đơn vị rađian:Cung tròn có độ dài bằng bán kính gọi là cung có số đo 1 rađian, gọi tắt là cung 1 rađian. Góc ở tâm chắn cung 1 rađian gọi là góc có số đo 1 rađian, gọi tắt là góc 1 rađian

1 rađian còn viết tắt là 1 rad.

Vì tính thông dụng của đơn vị rađian người ta thường không viết rađian hay rad sau số đo của cung và góc.

 1. b) Độ dài cung tròn. Quan hệ giữa độ và rađian:
  TÀI LIỆU TOÁN LỚP 10 SƯU TẦM QUYỂN 1 Full đáp án

Cung tròn bán kính  có số đo , có số đo  và có độ dài là  thì: do đó

Đặc biệt: .

 1. Góc và cung lượng giác.
 2. a) Đường tròn định hướng: Đường tròn định hướng là một đường tròn trên đó ta đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương, chiều ngược lại gọi là chiều âm. Ta quy ước chọn chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ gọi là chiều dương(cùng chiều kim đồng hồ là chiều âm).
 3. b) Khái niệm góc, cung lượng giác và số đo của chúng.

Cho đường tròn định hướng tâm O và hai tia  lần lượt cắt đường tròn tại  và . Tia  cắt đường tròn tại , tia  chuyển động theo một chiều(âm hoặc dương) quay quanh O khi đó điểm  cũng chuyển động theo một chiều trên đường tròn.

 • Tia chuyển động theo một chiều từ  đến trùng với tia  thì ta nói tia  đã quét được một góc lượng giác tia đầu là , tia cuối là . Kí hiệu
 • Điểm chuyển động theo một từ điểm đến trùng với điểm  thì ta nói điểm đã vạch nên một cung lượng giác điểm đầu , điểm cuối . Kí hiệu là
 • Tia quay đúng một vòng theo chiều dương thì ta nói tia   quay góc  (hay ), quay hai vòng thì ta nói nó quay góc  (hay ), quay theo chiều âm một phần tư vòng ta nói nó quay góc (hay ), quay theo chiều âm ba vòng bốn phần bảy( vòng) thì nói nó quay góc  (hay )…
  CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG LÝ DAO DỘNG CƠ HỌC 3

Ta coi số đo của góc lượng giác  là số đo của

 

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1sJOLNFLV2xEMUMJnd4VDpKlZoFiuLrYb/view

You cannot copy content of this page