TRA CỨU NHANH CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

 

  1. SÓNG CƠ HỌC

2.1 HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC

Tình huống 1: Khi gặp bài toán liên quan đến khoảng cách giữa các điểm cùng pha, ngược pha, vuông pha thì làm thế nào?

Giải pháp:

Bước sóng: .

Khi sóng lan truyền thì sườn trước đi lên và sườn sau đi xuống! Xét những điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng thì khoảng cách giữa 2 điểm dao động:

*cùng pha là  (k là số nguyên)

*ngược pha là  (k là số nguyên)

*vuông pha là (k là số nguyên)

Ví dụ minh họa: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 25,5 cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động cùng pha với A, và ba điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, B1, A1, B2, A2,B3, A3,B và A3B = 3 cm. Tìm bước sóng .

Hướng dẫn

 

 

Tình huống 2: Làm thế nào xác định hướng truyền sóng bằng đồ thị hình sin?

Giải pháp:

Dựa vào đồ thị hình sin có thể xác định được hướng truyền sóng:

*Nếu sóng truyền A đến B thì đoạn EB đang đi lên (DE đi xuống, CD đi lên và AC đi xuống).

*Nếu sóng truyền B đến A thì đoạn AC đang đi lên (CD đi xuống, DE đi lên và EB đi xuống).

Ví dụ minh họa 1: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và vận tốc truyền sóng.

Hướng dẫn

Vì điểm C từ vị trí cân bằng đi xuống nên cả đoạn BD đang đi xuống. Do đó, AB đi lên, nghĩa là sóng truyền E và A.

Đoạn   Chọn B.

Tình huống 3: Khi gặp bài toán tại thời điểm t điểm M có li độ âm (dương) và đang chuyển động đi lên (xuống) làm thế nào để xác định trạng thái của điểm N?

Giải pháp:

Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm (dương) và đang chuyển động đi lên (xuống), để xác định trạng thái của điểm N ta làm như sau:

*Viết  dao động cùng pha với N nên chỉ cần xác định trạng thái của N’.

*Để xác định trạng thái N’ nên dùng đồ thị sóng hình sin.

Ví dụ minh họa 1: Một sóng ngang có bước sóng λ truyền sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 65,75λ. Tại điểm nào đó M có li độ và đang chuyển đông đi xuống thì điểm N đang có li độ.

A.Âm và đang chuyển động xuống. B.Âm và đang chuyển động lên.

C.Dương và đang chuyển động xuống. D.Dương và đang chuyển động lên.

Link tải : https://drive.google.com/u/0/uc?id=1PUYXROyCTL5yEjvXXoxvamUzlqJ6SjjF&export=download

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *